INFORMACE » OBCHODNÍ PODMÍNKY
Informace

Obchodní podmínky internetové prodejny Elektro3000.cz


OBSAH:

Obecné obchodní podmínky
Objednávání zboží
Dodání zboží
Dodání daňového dokladu a záručního listu
Způsoby přepravy
Způsob komunikace po odeslání objednávky
Možnosti plateb
Reklamace
Ochrana osobních dat
Odstoupení od smlouvy při nákupu přes internet
Poplatky za elektroodpad
Platnost cen


Obecné obchodní podmínky

Tyto obchodní podmínky upravují postup při prodeji zboží v internetové prodejně Elektro3000.cz (dále prodejce). Provozovatel: Radim Staffa - Elektro3000, Na Milíři 114, Blansko, Klepačov 67801(provozovna Elektro3000, Bezručova 7, Blansko 67801).

Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (provozovatel, dodavatel) a kupujícího (zákazník, spotřebitel). Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy obchodními podmínkami neupravené občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou podnikatel, řídí se vztahy obchodními podmínkami neupravené obchodním zákoníkem, č. 513/1991 Sb., vše ve znění novel.


Změna cen z důvodu náhlé změny kurzu koruny vyhrazena. Cena dle uzavřené kupní smlouvy již není disponibilní. Technické specifikace se mohou změnit bez výslovného upozornění. Obrázky mohou být pouze informativní charakteru v případě nedostatku bližší obrazové specifikace. Technické údaje nabízeného zboží jsou dle materiálů výrobců, dovozců nebo dodavatelů. Prodávající si je vědom své zákonné povinnosti řádně informovat spotřebitele o nabízeném zboží a proto informace o zboží neprodleně aktualizuje, jakmile se o změně těchto informací dozví. Některé z komponentů jsou dodávány v OEM (bulk) balení, bez krabičky. Použité názvy a loga mohou být ochrannými známkami příslušných vlastníků. Platnost všech akčních nabídek a promo akcí je do vyprodání zásob. Každá taková akční nabídka či promo akce je časově vymezena zřetelným označením data konce takové akce, případně i jejím počátkem, pokud ještě není tato akce aktuální.


Vymezení pojmů

Spotřebitelská smlouva - smlouva kupní, o dílo, případně jiné smlouvy dle občanského zákoníku, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel resp. prodávající.

Dodavatel/prodávající - je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.

Spotřebitel (kupující) - je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická či právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami.

Kupní smlouva - objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu kupujícímu s tímto jeho návrhem (závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího). Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti.

Informace o uzavřené smlouvě a obchodních podmínkách
Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a reklamačními podmínkami a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní a reklamační podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit. Tyto obchodní a reklamační podmínky tvoří nedílnou součást uzavřené smlouvy.
Smlouva je uzavírána v českém jazyce, nebrání-li tomu okolnosti na straně prodávajícího či kupujícího, lze smlouvu uzavřít i v jiném pro strany srozumitelném jazyce. Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucí k uzavření smlouvy jsou patrné z procesu objednávání v našem internetovém obchodě a kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit. Tyto obchodní podmínky, stejně jako reklamační podmínky, jsou zobrazeny na webových stránkách našeho internetového obchodu a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce kupujícím.


Objednávání zboží

Zboží z nabídky prodejce lze objednat prostřednictvím internetové prodejny na adrese www.elektro3000.cz, telefonicky, emailem, faxem, osobně na kontaktní adrese prodejce. Objednávka je závazná a lze-jí zrušit ze strany kupujícího telefonicky nebo emailem do 24 hodin od jejího odeslání. Při větších, nebo nestandardních objednávkách je prodejce oprávněn před dodávkou požadovat zálohu. Pokud není prodejce schopen vyřídit objednávku, uvědomí zákazníka o tomto telefonicky nebo e-mailem, popř. navrhne alternativní řešení. Při platbě předem prodejce vrací zaplacenou částku v plné výši zpět na účet kupujícího.

Dodání zboží

Zboží je rozesíláno z našeho skladu pokud je skladem u nás, nebo u některého z distributorů v ČR do 72 hodin. Pokud zboží není momentálně skladem, je expedováno nejdéle do 14 dnů od objednání. Jedná-li se o dlouhodobě nedostupné zboží, upozorní prodejce kupujícího na tuto skutečnost a domluví s kupujícím případnou změnu či storno objednávky. Pokud byla již objednávka zaplacena předem, vrací prodávající kupujícímu na účet plnou částku za objednávku a to do 30 dnů od storna objednávky. Zboží lze také vyzvednout osobně na adrese Elektro3000, Bezručova 7, Blansko 678 01. Pokud je zboží označeno jako skladem, není možné jej osobně odebrat následující pracovní den od objednání.


Dodání daňového a záručního dokladu

Daňový doklad je zasílán přímo se zásilkou. Záruční list výrobce, pokud je výrobcem dodáván, zasíláme nepotvrzený. Informace ohledně jeho potvrzení viz. reklamační řád. U zboží, které neobsahuje originální záruční list výrobce, slouží jako záruční list daňový doklad za předpokladu, že obsahuje jméno a příjmení, název nebo obchodní firmu prodávajícího, jeho identifikační číslo, sídlo, jde-li o právnickou osobu, nebo bydliště, jde-li o fyzickou osobu.

Způsob přepravy

Zboží zasíláme přepravní službou a to v běžných případech  obchodním balíkem České pošty.

Obchodní balík Česko - zásilka je doručena do 24 hodin od odeslání. V případě nedoručení u zákazníka doma je zásilka uložena na dodací poště adresáta. Další informace na www.cpost.cz

Cena dopravy 89,- Kč při objednání baterií a nabíječek do telefonu.

Cena dopravy 159,-Kč u ostatního zboží, kromě rozměrných zásilek.

Rozměrné zásilky, pračky, lednice, bílé elektro, velké televize - Zboží vám bude doručeno za 1. zamykatelné dveře vašeho domu. Řidič je vybaven manipulačním vozíkem pro převoz objemného zboží po rovném podkladu. Zboží rozváží pouze jeden řidič proto pro případnou pomoc např. při stěhování do schodů u těžších zásilek je potřeba, abyste si zajistili pomocníka, který Vám s výnosem pomůže. Zboží Vám bude dopraveno za první uzamykatelné dveře na dodací adresu. Další případná manipulace je možná vždy pouze po dohodě s řidičem. Doručení v pracovních dnech (8-16 hod).

Cena dopravy 299,- Kč

Zvolený způsob přepravy není pro odesílatele závazný a může být vzhledem k rozměrům či hmotnosti zboží změněn.

Ceny dopravy uvedeny včetně DPH.


Možnosti plateb

Jak zaplatit za objednávku z internetové prodejny Elektro3000.


Dobírka obchodní balík
nejběžnější způsob placení, za zboží zaplatíte hotově při doručení zásilky přepravní službou nebo při vyzvednutí na poště.

Převod na účet - Bankovní převod
platba za zboží předem na základě údajů zobrazených po odeslání objednávky. Po obdržení platby na náš účet je zboží expedováno. 
Způsob komunikace po odeslání objednávky

Po odeslání objednávky je na emailovou adresu zadanou v registraci zákazníka zasláno potvrzení objednávky, které mimo jiné obsahuje fakturační a dodací adresu zákazníka, seznam objednaného zboží, cena zboží, cena za dopravu, způsob dopravy a způsob platby. Dále je objednávka potrvzena kupujícímu telefonicky a ověřena správnost cen, pokud je cena vyšší než cena uvedená na objednávce, prodávající neprodleně o této skutečnosti informuje kupujícího, který může novou cenu přijmout nebo dodávku odmítnout (odstoupit od smlouvy). Jakmile je zboží z objednávky odeslané, případně připravené k osobnímu odběru, dostává zákazník email s informací o změně stavu objednávky.

Reklamace

Na prodávané zboží je poskytována záruční doba minimálně 24 měsíců pro spotřebitele dle Občanského zákoníku. Pro kupujícího, který není spotřebitelem se sjednává ve smyslu Obchodního zákoníku záruční doba v době trvání 6 měsíců. Záruční doba začíná běžet od převzetí věci kupujícím.

Postup při reklamaci zboží řeší reklamační řád.

Ochrana osobních údajů

Provozovatel prodejny www.elektro3000.cz, prohlašuje, že osobní (jméno, příjmení, adresa) a další údaje, které poskytl kupující:
- budou používány pouze k realizaci obchodního styku mezi prodávajícím, t.j. společností                    Radim Staffa - Elektro3000 a kupujícím nebo k účelům souvisejícím pouze se službami internetové prodejny www.elektro3000.cz a nebudou bez předchozího souhlasu nakupujícího poskytovány třetí straně. Osoby přicházející do styku s těmito údaji jsou povinny o těchto informacích zachovávat mlčenlivost, závazek této povinnosti je obsažen v pracovní smlouvě u osob zaměstnaných u prodávajícího, případně je tento závazek součástí jiných např. obchodních smluv. Prodávající je dle obecně závazných předpisů povinen chránit osobní údaje před zneužitím. Na základě písemné žádosti má každý zákazník právo na výmaz jeho osobních údajů z databáze zákazníků www.elektro3000.cz, souhlas subjektu osobních údajů je poskytován momentem uzavření kupní smlouvy na dobu neurčitou, resp. do odvolání svého souhlasu se zpracováním a shromažďováním jeho osobních údajů. Zákazník má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajůmOdstoupení od kupní smlouvy při použití prostředků komunikace na dálku

Kupující (koncový spotřebitel - nefiremní zákazník) má v souladu s ustanovením § 53 odst. 7 občanského zákoníku právo odstoupit od kupní smlouvy do 14-ti dnů od převzetí zboží. Pokud se tak rozhodne, musí nejlépe písemné odstoupení od smlouvy společně s nepoškozeným zbožím, bez známek užívání nebo opotřebení,  v původním obalu a s veškerým příslušenstvím poslat zpět v uvedené lhůtě (odstoupení od smlouvy musí být doručeno nejpozději v poslední den lhůty). Není vyloučeno vracené zboží zaslat i po samotném odstoupení od smlouvy. Prodávající, po obdržení vráceného zboží, vrátí kupujícímu zpět odpovídající částku předem dohodnutým způsobem, a to nejdéle do 30 dnů od odstoupení. Prodávající je oprávněn vracenou částku ponížit o případně skutečně vynaložené náklady, které mu vzniknou v souvislosti s vrácením zboží. V takovém případě takové skutečně vynaložené náklady je schopen spotřebiteli doložit.

Spotřebitel nemůže odstoupit podle § 53 odstavce 8 Obč.Z od kupní smlouvy:

a) na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění
b) na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele
c) na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání
d) na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal
e) na dodávku novin, periodik a časopisů
f) spočívajících ve hře nebo loterii

Poplatky za historický elektroodpad (PHE)

Podle zákona 185/2001 Sb. a 7/2005 Sb., o odpadech a navazující legislativy přistupujeme od 1. září 2005 k účtování tzv. viditelného poplatku za zpětný sběr, likvidaci a financování elektroodpadu. Prezentace tohoto poplatku spotřebiteli nesmí vést k tomu, aby cena za zboží vzbuzovala zdání, že je nižší, než jaká je ve skutečnosti.Více informací a aktuální sazebníky poplatků naleznete na stránkách www.remasystem.cz, www.retela.cz, www.asekol.cz

Platnost cen

Prodávající si vyhrazuje právo změny cen. Platné ceny jsou potvrzeny kupujícímu v okamžiku telefonického potvrzení objednávky. Je-li platná cena totožná s cenou na objednávce, není zpětně kupujícímu potvrzována a zboží je mu dodáno za platnou cenu v okamžiku přijetí objednávky. Pokud je cena vyšší než cena uvedená na objednávce, prodávající neprodleně o této skutečnosti informuje kupujícího, který může novou cenu přijmout nebo dodávku odmítnout (odstoupit od smlouvy). Při telefonické objednávce je vždy kupujícímu sdělena platná cena pro danou objednávku. Pokud není specifikováno, jsou ceny uváděny včetně DPH a PHE - případně je PHE uveden u ceny takovým (transparentním) způsobem, ze kterého je zřejmé, že jej je nutné k ceně započítat a který současně nevzbuzuje zdání, že účtovaná cena spotřebiteli je nižší, než jaká je ve skutečnosti.


Obchodní podmínky jsou platné od 17. 07. 2008 a prodávající je oprávněn je měnit z důvodu změny v legislativě. Starší obchodní podmínky lze získat na požádání emailem.

NDFlMDEzM